Συντήρηση σε μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα

18 Nov 2019

Κατηγορία: ,

Η κινητήρια δύναμη ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι οι μπαταρίες του.

Τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης ανοικτού τύπου μολύβδου – οξέως, οι οποίες χρειάζονται σωστή συντήρηση για να αποδώσουν το μέγιστο φορτίο τους και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ USBATTERY

Οι μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα είναι συνήθως 6V, 8V και 12V, σε συστοιχίες που συνολικά αποδίδουν 36V, 48V ή 72V ανάλογα με τον κινητήρα του οχήματος.

Υπάρχουν βασικοί κανόνες συντήρησης για αυτού του τύπου τις μπαταρίες. Τηρώντας τους κανόνες αυτούς οι μπαταρίες διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αποδίδουν όλη την ενέργειά τους για την κίνηση του οχήματος και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να χρειάζονται αντικατάσταση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ

Στα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες ανοικτού τύπου μολύβδου – οξέως χρειάζεται τακτικός έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη. Η στάθμη του ηλεκτρολύτη πρέπει να καλύπτει την πλάκα της μπαταρίας κατά 2 cm τουλάχιστον. Εάν απαιτείται συμπλήρωμα γίνεται με απεσταγμένο νερό. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα, ειδικά όταν το όχημα χρησιμοποιείται καθημερινά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συνιστάται φόρτιση των μπαταριών όταν ο δείκτης φόρτισης φθάσει κάτω από τη μέση. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται πλήρης, 8-10 ώρες ανάλογα με τον φορτιστή. Με τους νέους ενσωμάτωμένους αυτόματους φορτιστές συνιστάται η καθημερινή φόρτιση ανεξάρτητα από τον βαθμό εκφόρτισης, αυτό δεν επηρεάζει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Συμβουλή: μην αφήνετε τις μπαταρίες του οχήματος να ξεφορτίζουν εντελώς!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συνιστάται τακτικός καθαρισμός στις μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, έλεγχος των πόλων, των ακροδεκτών και των καλωδίων τους. Εάν διαπιστωθεί φθορά σε πόλο, καλώδιο ή ακροδέκτη συνιστάται η άμεση επισκευή από εξειδικευμένο συνεργείο της ITALCAR.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περιόδους που το ηλεκτρικό όχημα δε χρησιμοποιείται, συνιστάται μια φορά τον μήνα η φόρτιση των μπαταριών του και ο έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη.

Οι μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα που τοποθετεί η ITALCAR στα καινούργια οχήματα είναι της αμερικάνικης USBATTERY. Οι μπαταρίες USBATTERY έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αποδίδουν τη μέγιστη ενέργεια σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορείτε εδώ να δείτε αναλυτικές οδηγίες για μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα ITALCAR, αλλά και στο website της USBATTERY.

Κοινοποιήστε το!